muziekinstrumenten voor School Lyndensteijn
muziekinstrumenten voor School Lyndensteijn
Nebulawand voor Revalidatie Friesland
Nebulawand voor Revalidatie Friesland

De Cornelia-Stichting is een vermogensstichting, waarvan de opbrengsten uit bezittingen worden besteed aan financiële ondersteuning van allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen met een beperking. Die steun betreft vaak kleine projecten die vernieuwend zijn, veelal op het gebied van huisvesting en recreatieve doeleinden voor kinderen met een beperking. Lees verder ..