HET BESTUUR

Achter elke stichting bevindt zich een bestuur. Zij zetten zich dagelijks in om de stichting in goede banen te leiden en aanvragen te beoordelen. Maak hier kennis met het bestuur van de Cornelia-Stichting.

DRS. W.J. DEETMAN

Voorzitter

PROF. DR. H.E. VAN DER HORST

Bestuurslid

DRS. W.A. BOELKENS

Penningmeester

MR. J.S.H. BARON VAN LYNDEN

Gemachtigde

MR. B.F. BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEN

Secretaris

ING. A. BERGSMA

Rentmeester