OVER CORNELIA

De Cornelia-Stichting heeft een rijke geschiedenis. In 1860 werd freule Cornelia geboren, de laatste afstammeling van de Friese tak van de familie Van Lynden. Over het leven van onze naamgeefster is niet heel veel bekend, maar het is wel duidelijk dat ze een belangrijk onderdeel was voor verschillende instellingen in Beetsterzwaag. Naast de Cornelia-Stichting is het leven en sterven van Cornelia ook belangrijk geweest voor Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn.

Maar eerst even terug naar het begin. De Friese tak begon in 1778 toen Reinhard baron van Lynden in het huwelijksbootje stapte met Ypkjen Hillegonda van Boelens. Door zijn huwelijk kwam hij in het bezit van vele landerijen en prachtige gebouwen in de regio van Beetsterzwaag. In 1782 werd hij benoemd tot grietman van Opsterland.

Reinhard en Ypkjen kregen twee zoons, Frans en Reinhard. Frans liet in 1821 huis Lyndenstein te Beetsterzwaag bouwen. Zoon Reinhard trouwde in 1859 met Maria Catherina baronesse van Pallandt. Een jaar later wordt hun enige dochter geboren, freule Cornelia. De familie Van Lynden woonde officieel in Den Haag, maar verbleef regelmatig in hun verblijf op Lyndenstein in Beetsterzwaag. De familie was gelovig en deed veel aan liefdadigheid, maar het was vooral Cornelia die zich het lot van zieken, met name de kinderen, erg aantrok. Helaas werd deze mooie eigenschap haar ook fataal. Door de vele contacten die zij met de zieken had, overleed ze in 1880 op 20-jarige leeftijd door een TBC besmetting.

Ter nagedachtenis aan Cornelia hebben haar ouders in hun testament een regeling getroffen. Het was belangrijk dat het werk van freule Cornelia voorgezet zou worden en daarom zou Lyndenstein, na hun dood, een bestemming als kinderziekenhuis krijgen. Cornelia haar oom, Jacob van Pallandt, kreeg de taak om het beschikbare vermogen te gebruiken voor liefdadigheid. Hij bedacht de Cornelia-Stichting, zodat het vermogen werd gebruikt voor kinderen met ziekte of een beperking. Hierdoor werd de Cornelia-Stichting één van de eerste instellingen in Nederland voor kinderen met tuberculose.

Nu zijn we meer dan 100 jaar verder en zet de stichting zich nog elke dag in voor kinderen met een beperking. Tegenwoordig noemen we dit het Cornelia Fonds. We zijn een vermogensfonds, dat de opbrengst van het vermogen inzet voor onderzoek en projecten ten behoeve van kinderen en jongen met een beperking, in de ruimste zin van het woord. Als Cornelia Fonds willen wij een zo’n groot mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van deze kinderen. Alle zaken rondom het bos- en natuurbeheer van het landgoed worden onder de naam Cornelia-Stichting gedaan.