WIE WIJ ZIJN

Wij zijn de Cornelia-Stichting. Een stichting met een rijke geschiedenis die begint in 1860 met de geboorte van onze naamgeefster: Cornelia Johanna Maria van Lynden. Helaas heeft Cornelia niet lang geleefd, maar is haar leven wel van grote betekenis geweest. Het leven van Cornelia heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn zijn opgericht, maar ook dat er jaarlijks geld beschikbaar is om kinderen met een beperking te ondersteunen of om activiteiten te organiseren. Dat geld komt voornamelijk voort uit het vermogen van de Cornelia-Stichting, dat in 1915 is opgericht. Het vermogen bestaat, naast een effectenportefeuille, voornamelijk uit landelijk vastgoed, zoals woningen, boerderijen, landerijen, bossen en natuurterreinen. Als Cornelia-stichting dragen wij zorg voor het onderhouden en beschermen van dit landelijk vastgoed.

OVER CORNELIA

Onze naamgeefster werd geboren in 1860. De familie woonde officieel in Den Haag, maar verbleef regelmatig in hun verblijf op Lyndenstein in Beetsterzwaag. De familie was gelovig en deed veel aan liefdadigheid, maar het was vooral Cornelia die zich het lot van zieke kinderen erg aantrok. Helaas werd deze mooie eigenschap haar fataal en overleed ze op 20-jarige leeftijd door een Tbc-besmetting.

CORNELIA FONDS

Het vermogen van de Cornelia-Stichting wordt ingezet voor kinderen met een beperking. Dit goede doel hebben we de naam Cornelia Fonds meegegeven. Neem vooral eens een kijkje op de website van dit fonds waar het gedachtegoed van Cornelia tot leven wordt gebracht.

HET BESTUUR

Achter elke stichting bevindt zich een bestuur. Zij zetten zich dagelijks in om de stichting in goede banen te leiden en aanvragen te beoordelen. Maak hier kennis met het bestuur van de Cornelia-stichting.