Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door de Cornelia-Stichting.

Contact gegevens:
www.cornelia-stichting.nl
Hoofdstraat 12
9244 CN Beetsterzwaag
06-30636409
KvK nr. 41001236

De rentmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van de Cornelia-Stichting. Hij is te bereiken via info@cornelia-stichting.nl

Verwerken persoonsgegevens

De Cornelia-Stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een verzoek om financiële ondersteuning bij ons indient of ingediend hebt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Jonger dan 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 geldt dat er toestemming nodig is van ouders of voogd om persoonsgegevens te verwerken. De Cornelia-Stichting kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het is dan ook belangrijk dat ouders of voogd dit statement lezen.

Waarom de Cornelia-Stichting persoonsgegevens nodig heeft

De Cornelia-Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor het beoordelen van uw verzoek om financiële ondersteuning en het inhoudelijke en financieel afhandelen daarvan. Eveneens kan de Cornelia-Stichting de gegevens gebruiken om u te mailen en te bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hoe lang de Cornelia-Stichting gegevens bewaart

De Cornelia-Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Van de gehonoreerde aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de toekenningsbrief. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 10 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Van de afgewezen aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief. De overige documenten en gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Delen van persoonsgegeven met derden

De Cornelia-Stichting verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die de Cornelia-Stichting gebruikt

De Cornelia-Stichting maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Cornelia-Stichting, deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Cornelia-Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Cornelia-Stichting via info@cornelia-stichting.nl