ANBI

Cornelia-Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vind je de ANBI-gegevens van onze organisatie.

De Cornelia-Stichting is opgericht op 11 mei 1915 en ingeschreven onder nummer 41001236 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. De Cornelia-Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijdt de gedragscode van de FIN.

RSIN nummer: 001950113
BTW-nummer: <nummer>

De samenstelling van ons bestuur is te vinden op de pagina Het bestuur.

Onze statuten en ons beleid is te vinden op de pagina Beleidsplan.

Een actueel overzicht van de financiële verwoording is te vinden op de pagina Financiën.

Adres en contactgegevens

Postbus 12,
9244 ZN Beetsterzwaag
06-30636409
info@cornelia-stichting.nl

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid voor medewerkers van de Cornelia-Stichting wordt gehanteerd vanuit de CAO-Ziekenhuizen.