NIEUWE LOOFBOMEN GEPLANT OP ONZE KAPVLAKTE

De fijnsparopstand hebben we onlangs moeten kappen door aantasting van de letterzetter. De letterzetter is een roodbruin/zwart kevertje dat in het voorjaar een gang boort onder de bast van gevelde, verzwakte of stervende bomen. In deze gangen worden de eitjes gelegd. De witte pootloze larven vreten hun gangen min of meer loodrecht op de moedergang, waardoor er een mooi symmetrisch patroon (daarom ook de naam letterzetter) ontstaat. Zo’n zware keveraanval heeft een flinke impact op de boom. De bast valt af en de kan boom sterven. Onze fijnspar opstanden waren flink aangetast.

We hebben de fijnspar gekapt en afgelopen maand de vlakte gevuld met nieuwe loofbomen in plaats van naaldbomen. Dit heeft voor ons een aantal voordelen, namelijk:

  • Een naaldbos, zoals het was, verdampt jaarrond meer water dan een loofbos. Water dat niet wordt verdampt, zal infiltreren in de bodem en zo ten goede komen aan de grondwatervoorziening;
  • Inheemse loofbossen hebben over het algemeen een hogere natuurwaarde dan een naaldbos. In een loofbos met inheemse boomsoorten leven namelijk meer planten, insecten en andere dieren;
  • Op den duur zal zich hier een gemengd loofbos ontwikkelen dat beter bestand is tegen de klimaatverandering dan een monocultuur fijnspar

 

In dit nieuwe gemengde loofbos hebben wij verschillende soorten aangeplant, zo staat er een Zomereik, Zoete kers, Haagbeuk, Zwarte els en Winterlinde. Langs de randen van het perceel zijn stroken (circa 10 meter breed) aangeplant met struiksoorten zoals Hazelaar, Gewone vlier, Europese vogelkers en Wilde kardinaalsmuts. Deze randen gaan zich de komende jaren ontwikkelen tot een bosrand die een positieve bijdrage levert voor de biodiversiteit van de gehele opstand. Het geheel is ingerasterd door middel van een wildwerend raster. Dit moet voorkomen dat de nieuwe aangeplante loofbomen worden aangevreten door een ree of haas.

Loofbomen geplant - Cornelia Stichting
nieuw loofbomen geplant - cornelia stichting