FINANCIËN

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 

Cornelia-Stichting 2021

Euro (afgerond)

Baten

 

Inkomsten onroerende zaken

715.000

Inkomsten uit effecten

1.316.000*

Rente

0.000

Totaal

 2.031.000

  

Lasten

 

Kosten onroerend goed

475.000

Donaties en structurele verplichtingen

567.000

Effectenbeheer en algemene kosten

133.000

Totaal

1.175.000

  

Saldo

856.000 

* Dit is inclusief een ongerealiseerde koerswinst van € 929.000. Ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen weerspiegelen het beursklimaat in het desbetreffende jaar. De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt: Friesland (20 %), Rest van Nederland (72%), Buitenland (8%).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.