NIEUWE LOOFBOMEN GEPLANT OP ONZE KAPVLAKTE

loofbomen geplant - cornelia stichting

De fijnsparopstand hebben we onlangs moeten kappen door aantasting van de letterzetter. De letterzetter is een roodbruin/zwart kevertje dat in het voorjaar een gang boort onder de bast van gevelde, verzwakte of stervende bomen. In deze gangen worden de eitjes gelegd. De witte pootloze larven vreten hun gangen min of meer loodrecht op de moedergang, […]