Aanvragen

De Cornelia-Stichting hanteert geen aanvraagformulieren. Een verzoek tot ondersteuning kan in een brief met bijlagen (digitaal) worden toegelicht waarbij in ieder geval de volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 

  • Projectomschrijving met bijbehorende projectbegroting
  • Wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat
  • Een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en (indien van toepassing) de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals 'vrienden van' Stichtingen)
  • Statuten en bestuurssamenstelling
  • Referenties van organisaties of personen die ons bekend zijn, indien u een aanvraag indient voor een project buiten Nederland
  • Voorgenomen wijze van rapportage aan de Cornelia-Stichting

 

De Cornelia-Stichting geeft in beginsel geen bijdragen voor individuele aanvragen of voor dekking van exploitatietekorten.

Verzoeken om steun voor initiatieven kunnen alleen digitaal aangeleverd worden via: info@cornelia-stichting.nl