Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 

 

Cornelia-Stichting 2021 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken    715.000
Inkomsten uit effecten  1.316.000*
Rente              0.000
Totaal 2.031.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    475.000
Donaties en structurele verplichtingen     567.000
Effectenbeheer en algemene kosten       133.000
Totaal 1.175.000
   
Saldo     856.000 

* Dit is inclusief een ongerealiseerde koerswinst van 929.000.

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (20 %), Rest van Nederland (72%), Buitenland (8%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.