Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 

 

Cornelia-Stichting 2016 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken     910.000
Inkomsten uit effecten     265.000
Rente              13.000
Totaal 1.703.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    421.000
Donaties en structurele verplichtingen     612.000
Effectenbeheer en algemene kosten       72.000
Totaal 1.105.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten       598.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (22 %), Rest van Nederland (72%), Buitenland (6%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.